Tag Archives: Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông

Nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, Nhơn Phú, Quy Nhơn

Dự án Khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, Nhơn Phú, Quy Nhơn

Vừa qua, dự án Khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn đã được Ban Quản lý dự án PPP và dự án có sử dụng đất thuộc Sở Xây dựng thông báo kết quả lựa chọn đơn vị đầu tư. Theo đó Liên danh […]