Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035

phoi-canh-do-thi-Hoai-Nhon

Ngày 24/8/2021, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035. Diện tích đất xây dựng đô thị là 2.991,82ha, tăng so với quy hoạch được duyệt (2.498,2ha) là 493,62ha.

phoi-canh-do-thi-Hoai-Nhon

Thị xã Hoài Nhơn phát triển đô thị theo mô hình Một trục – Hai cánh – Bốn trung tâm

Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất một số khu vực để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị xã Hoài Nhơn và quy hoạch theo chuyên ngành có liên quan, đảm bảo tính khả thi thực hiện theo quy hoạch; bổ sung quỹ đất phát triển khu đô thị thuộc các phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây nhằm khai thác hợp lý quỹ đất dân dụng đô thị dọc tuyến đường mới của tỉnh; bổ sung quỹ đất phát triển công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp theo chuyên ngành của tỉnh.

Về điều chỉnh quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Điều chỉnh lộ giới một số tuyến đường, cập nhật thiết kế dự án các tuyến đường đã được phê duyệt, bổ sung mới các tuyến đường được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương.

Theo đó, cơ cấu sử dụng đất xây dựng đô thị sau khi điều chỉnh là 2.991,82ha, tăng so với quy hoạch được duyệt (2.498,20ha) là 493,62ha, cụ thể như sau:

– Diện tích đất dân dụng là 1.821,96ha, đạt chỉ tiêu 75,9m2/người, tăng so với quy hoạch được duyệt (1.671ha) là 150,96ha;

– Diện tích đất ngoài dân dụng sau khi điều chỉnh là 1.169,86ha (tăng 342,66ha do bổ sung chức năng đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp);

– Diện tích đất khác sau khi điều chỉnh là 39.092,56ha (giảm 493,62ha) do chuyển đổi sang các chức năng khác nêu trên.

Các nội dung không phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thì vẫn thực hiện theo Quyết định quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 27/6/2019.

Nguồn binhdinhinvest.gov.vn

5/5 - (5 bình chọn)